Tillsammans bygger vi en bättre kommun för alla!

Bli Medlem!

Kyrkoval 2017

  Den 17:e september håller Svenska Kyrkan val för alla nivåer.   En öppen och välkomnande folkkyrka Den öppna folkkyrkan har kommit att bli en viktig del av den svenskamodellen, där solidariteten och öppenheten mot omvärlden är en självklarhet. För oss är det angeläget att kyrkan också i framtiden ska finnas för alla sina medlemmar,…

Läs mer

Höstens medlemsmöten!

Våra möten håller vi på OSD en gång per månad kl 18.30-21.00. Som medlem har du rätt att ta del av och påverka de beslut som tas i kommunen. På dessa möten diskuterar vi olika aktuella frågor och har också intressanta gästföreläsare. Du som funderar på att bli medlem är också välkommen! Vi bjuder på…

Läs mer
facebook Twitter Email