S-aktuellt 2017-07-27: Regeringsombildning

Idag meddelande statsminister Stefan Löfven att han väljer att ombilda regeringen för att inte försätta Sverige i en politisk kris. Tre statsråd har valt att avgå, två nya statsråd har utsetts och två statsråd har fått förändrade ansvarsområden. Peter Hultqvist är fortsatt försvarsminister, han har varken haft ansvar för den myndighet som skapade problemet eller för den myndighet som bedrev tillsyn.

 

Regeringen ser mycket allvarligt på det som har skett på Transporstyrelsen och har vidtagit åtgärder för att minska skadeverkningarna och säkerställa att något liknande inte ska inträffa igen. Samtidigt välkommas den granskning som ska göras av Konstitutionsutskottet och det pågår också ett arbete inom regeringskansliet för att utvärdera informationshanteringen. Det hade varit rimligt om den KU-granskningen som oppositionen tagit initiativ till hade genomförts före slutsatser. Oppositionens agerande i frågan om misstroendevotum är djupt oansvarigt och riskerar försätta Sverige i en allvarlig kris i ett oroligt omvärldsläge.

 

Förändringar i regeringen 

Infrastrukturminister: Tomas Eneroth

Ansvar: transporter och infrastruktur.

Migrations- och biträdande justitieminister: Heléne Fritzon

Ansvar: migrations- och asylfrågor samt civilrättsliga frågor

Justitie- och inrikesminister: Morgan Johansson

Ansvar: polis och övriga rättsväsendet, straffrätt, grundlagsfrågor, krisberedskap och civilt försvar.

Socialminister: Annika Strandhäll

Ansvar: socialförsäkringar, pensioner, sjukvård, folkhälsa och idrott.

Anna Johansson, Anders Ygeman och Gabriel Wiström lämnar sina uppdrag.

Peter Hultqvist är fortsatt försvarsminister.

Stefan Löfven kommer uppmana sin riksdagsgrupp att utse Anders Ygeman till ny gruppledare efter Tomas Eneroth.

Läs mer på regeringen.se

facebook Twitter Email