Trygga barn förverkligar drömmar – I varje klassrum

Socialdemokraterna Östersund vill i valet 2018: I Östersund ska alla barn och elever oavsett bakgrund eller vilket bostadsområde man bor i, ges samma möjligheter att nå sin fulla potential. Mest resurser ska läggas på de skolor som har de största utmaningarna. Vi vill införa tvålärarsystem, vilket är tryggt, effektivt och ökar kunskaperna hos eleverna. •…

Läs mer

ETT BÄTTRE ÖSTERSUND

• Vi håller ordning och reda på ekonomin • Våra satsningar har gett många jobb, arbetslösheten minskar • Vi investerar i Östersund, det ger framtidstro! Socialdemokraterna har utvecklat Östersund! Fler i arbete, fler bostäder och trygghet genom hela livet. Östersund är en av de städer som bygger allra mest. Att vi blir fler gör att…

Läs mer
facebook Twitter Email