Kyrkoval 2017

Den 17 september går socialdemokraterna till val i Svenska kyrkan. För oss socialdemokrater har Svenska kyrkan med sina över 6 miljoner medlemmar en viktig funktion i samhället.

En öppen och tydlig folkkyrka

Vår idé om en öppen och samhällsengagerad folkkyrka är hotad av grupper som istället vill göra kyrkan inåtvänd och exkluderande. Socialdemokratin är idag en kraft av betydelse i Svenska kyrkan, tack vare många engagerade kyrkopolitiker runt hela vårt land. Som socialdemokrater i Svenska kyrkan vill vi arbeta för:

  • En kyrka som står upp för alla människors lika värde och rätt
  • En öppen och välkomnande folkkyrka
  • En kyrka som vill vara Sveriges bästa arbetsgivare

Parti information inför kyrkovalet

17 september är det val till kyrkans tre beslutandenivåer, kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet. I april ska alla våra S-kandidater på alla listor vara utsedda och inrapporterade.

En kyrkopolitisk valledning är utsedd av styrelsen i Östersunds Arbetarekommun

Valsamordnare
Anton Waara, ombudsman

Valledning
Maria Nerpin, ordförane
Niclas Daosson, Vice ordförande
Bendigt Eriksson, Kassör, sekreterare
Margareta Winberg, Östersunds Församling
Alvi Berglund, Lit/Häggenås Församling
Roland Sundström, Brunflo Församling
Tomas Frank, Frösö/Sunne/Norderö Församling
Jan-Erik Tedemar

Nu har också partiets nationella kyrkovalswebb öppnat. Där finns vårt politiska program och där kommer det kontinuerligt att fyllas på med aktuellt material inför kyrkovalet.
Kyrkovalswebb

Kyrkopolitiskt program antaget av partistyrelsen

Kyrkopolitiskt program antaget av Socialdemokraterna i Östersund 2018-2021

Kontakt: [email protected]
Tel 063-

 

Klicka på bilden för din församlig så hittar du information kring valprogram och tider för förtidsröstning och öppettider för vallokal

 

 

 

facebook Twitter Email