S-aktuellt

Vill ni veta lite mer om detta kontakta gärna ordföranden!

 

S-aktuellt 2017-06-18: Miljardsatsning för en jämlik kunskapsskola

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har idag presenterat att höstens budgetproposition kommer innehålla en satsning på 1,5 miljarder kronor under 2018 i syfte att skapa en mer jämlik skola med höga kunskapsresultat. Medlen avsätts till skolan med fokus på att i större utsträckning fördela resurser utifrån elevernas socioekonomiska bakgrund, för att på så sätt nå förbättrade kunskapsresultat i alla grupper. Detta är en del av de 5 miljarder kronor som regeringen satsar på välfärden 2018, där 3 miljarder satsas på sjukvården. 

 

S-aktuellt 2017-05-02:
Förstärkt gränskontroll och avvecklad ID-kontroll

Idag meddelade den socialdemokratiskt ledda regeringen att gränskontrollerna förlängs och förstärks samtidigt som de tillfälliga ID-kontrollerna avvecklas.

S-aktuellt 2017-05-01:
Patientmiljard för snabb vård

Den socialdemokratiskt ledda regeringen vill stärka svensk sjukvård så att alla, oavsett vem du är eller var du bor, får tillgång till en bra sjukvård. Därför kommer regeringen i höstens budgetproposition att satsa en patientmiljard för snabbare och bättre vård. Patientmiljarden består av två delar: skärpt vårdgaranti i primärvården och patientkontrakt.

 

S-aktuellt 2017-04-23
Uppdrag till Skolverket – ta fram förslag på påbyggbara yrkespaket

Den socialdemokratiskt ledda regeringen ger nu Skolverket i uppdrag att ta fram förslag på sammansatta, påbyggbara yrkespaket för elever på gymnasieskolans introduktionsprogram. Syftet är att eleverna ska kunna tillgodogöra sig delar av ett yrkesprogram, med möjlighet att senare, inom ramen för gymnasieskolan eller den kommunala vuxenutbildningen, studera för en fullständig gymnasieexamen.

 Uppdraget till Skolverket är ett kraftfullt sätt att stärka introduktionsprogrammen och en del av arbetet för att nå målet att alla ska ha en gymnasieutbildning. Bakgrunden är ett skriande arbetskrafts- och kompetensförsörjningsbehov, att för många alltför länge har gått ut gymnasiet utan en examen och det stora antal nyanlända ungdomar.

 

facebook Twitter Email