Bli medlem idag!

Anmäl dig här

Äntligen ny ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden!

Katarina Nyberg Finn har valts till regionråd och till ordförande för Hälso- och Sjukvårdsnämnden. – Region Jämtland Härjedalen står inför stora utmaningar. Jag är ödmjuk inför de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför och tillsammans i den nya politiska majoriteten kommer vi göra allt för att skapa ett underlag för ett nytt lyhört ledarskap…

Läs mer

Nomineringar till ordförandeposter och kommunalråd klara!

På medlemsmötet den 14 november beslutades vilka kandidater som ska representera partiet och nomineras till sju olika ordförandeposter i kommunen. Beslut fattas i kommunfullmäktige i december. Barn – och Utbildningsnämnden Rosi Hoffer, Vård och omsorgsnämnden Margareta Winberg, Social- och arbetsmarknadsnämnden Björn Sandal, Jämtlands gymnasieförbund Jean-Luc Kabisa, Jämtlands räddningstjänstförbund Eric Jibor, Valnämnd Stefan Fax och Överförmyndarnämnden…

Läs mer
facebook Twitter Email