Katarina Nyberg Finn föreslås att bli Socialdemokraternas namn till hälso- och sjukvårdsnämnden

 

 

I måndags presenterade Socialdemokraterna i Jämtlands läns valberedning sitt förslag till regionfullmäktigelista samt förslag till toppkandidater i region Jämtland Härjedalen. Från Östersund nominerades ordförande för arbetarekommunen, Katarina Nyberg Finn, till regionråd och ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden. Själv säger hon att hon är oerhört hedrad och att hennes främsta prioritet kommer att vara personalvård. ”Ska vi komma till rätta med tillgängligheten, vårdköerna och vårdskulden så är personalens villkor och förtroende den centrala frågan.” Övriga nominerade är Bengt Bergqvist till ordförandekandidat i Regionstyrelsen och Jonas Andersson till ordförandekandidat i Regionala utvecklingsnämnden.

Vill du också vara med och skapa förändring i regionen? Gå med i Socialdemokraterna idag.

facebook Twitter Email