MYCKET BRA HÄNDER I LIT!

Många barnfamiljer flyttar till Litsbygden. Vi vill fortsätta utveckla Lit med fler jobb och bostäder, bra skola och förskola, trygg vård och omsorg, bra kommunikationer och fler unga som trivs. Det här har vi gjort under 2015-2018.

FLER JOBB, MINDRE PENDLING O NYBYGGE

• En gruppbostad med ca 6-8 nya jobb öppnas inom kort. Distansarbetsplats för kommunens personal ska öppnas, efter initiativ av socialdemokraterna.

• Östersundshem bygger 20 nya (varav 10 tillgängliga) lägenheter.

• Elladdstolpar i Häggenås och Lit.

BÄTTRE FÖR BARN OCH UNGDOMAR

• Ungdomsdialogen 2016 gav många bra förslag som nu håller på att genomföras. Multiarenan är först ut. Det kommer mer.

• Ungdomskorten med fria bussresor 6-19 år i hela länet.

• Biblioteket har blivit kommunalt och har bra öppettider och teaterföreställning för barn. Treälven får kompisgungor! En på förskolan och dubbla på skolan. Häggenås förskola byggs ut.

TRYGGARE FÖR ÄLDRE – GOD VÅRD OCH OMSORG

• Lunchservering på Häradsgården har öppnats upp för alla äldre.

• Öppet beredningsmöte till kommunala pensionärsrådet en gång per år i Lit, så att även äldre i Lit får lyfta viktiga frågor till kommunen.

LEVANDE LANDSBYGD I LIT

Fler jobb, stöd företagare, trygg vård för äldre, unga som trivs bättre, trygg förskola och skola. Landsbygden ska leva i Östersunds kommun! Vi satsar på välfärden istället för skattesänkningar för de rikaste. Låt de populära Ungdomskorten 6-19 år vara kvar! Flera partier vill ta bort det för 6-11-åringar och lägga pengarna på pensionärsbusskort istället. Det är fel!

LANDSBYGDEN UTVECKLAS PÅ RIKTIGT MED SOCIALDEMOKRATERNA

Vi vill stimulera regional tillväxt med bättre bredband, vägar och bostäder i hela Sverige. Öka svensk livsmedelsproduktion. Införa ett Röj-stöd för privata skogsägare så att de kan anställa personer för att röja skogsmark. Satsa 500 miljoner per år på vägar i landsbygd. 2000 statliga jobb har omlokaliserats från Stockholm till hela landet. Lanthandlarna får ökat stöd.

• Gå med i Lit och Häggenås S-förening, och var med och påverka kommunens politik! Du får utbildning och god kamratskap

Här kan du ladda ner broschyren om Lit

facebook Twitter Email