När busstorget byggs om, vad tycker du är viktigt?

Ett attraktivt och tryggt centrum har plats för människor som möts, reser, handlar, upptäcker nya saker och rör sig mellan olika platser. Torg är en yta där det händer saker och folk rör sig. Den betydelsen vill vi utveckla och förstärka.

 

Berätta för oss vad du vill med busstorget! Klicka HÄR

 

KNYT IHOP CAMPUS OCH STADSKÄRNAN – TORGKÄNSLA OCH ALLMÄN PLATS

• Flödet av människor som rör sig mellan Campus – med studenter och företagare – och stadskärnan är viktigt för ett centrum full med liv.

VÄNTPLATS INOMHUS FÖR BUSSÅKARE

• För alla som väljer att åka buss ska det finnas möjlighet att vänta inomhus under trevliga former, oavsett tid på dygnet som bussen går.

HOTELL OCH BOSTÄDER

• Östersund är en evenemangsstad med många besökare året runt. Fler hotell behövs. Bostäder behövs också. Gärna i centrum, för att öka folklivet på stan.

KULTURLOKALER

• Mer att upptäcka i centrum med kultur i olika former. Det behövs fler ytor för kultur. Då blir det fler människor i stadskärnan.

 

INVÅNARNAS TORG TILL SALU – MEN TILL VILKET PRIS?

En av de allra sista obebyggda tomterna i centrum. När kommunal mark väl är såld är den sedan helt privat. Det är ett helt oåterkalleligt beslut. Oavsett kommunala behov i framtiden i centrum, så finns det väldigt små chanser för kommunen att kunna köpa mark eller fastigheter till ett pris som skattebetalarna vill betala.

Varför säger vi Bosses dåliga deal?

Det kommer att byggas upp till 8 våningar på en yta som till största del är öppen nu. Känslan av mur går inte att komma ifrån. Marken säljs till en exploatör, och kommunen får privata bostäder och hotell, men inget mer.

Kommunen står med hela den ekonomiska risken 

När kommunfullmäktige fattar beslut den 28 mars 2019, så gäller det priset per kvadratmeter som byggs i knappt två år, till 2021-01-01 oavsett vad det kostar att sanera. Saneringskostnaden är idag helt okänd. Kommunen skulle till och med kunna få betala mer för saneringen än vad försäljningen ger. Det går bara att söka saneringsbidrag för den delen där det byggs bostäder, resten får skattebetalarna stå för.

Men ville inte vi i S bygga mer?

Tidigare byggplaner innehöll även granntomten, och då skulle kommunen och Diös få bygga på både privat och kommunal mark. Nu ska ett privat företag få bygga på enbart kommunal mark. Förr var det två tomter, nu är det bara en som ska bebyggas. Därför har också byggytan minskats från 33 000 kvadratmeter till 25 000 kvadratmeter. Det nya högerstyret ser det som en vinst att bli av med ett torg. Oavsett vad det kostar kommunen. Det är en dålig deal, tycker vi.

 

facebook Twitter Email