NEJ TILL INHÄGNADEN – JA TILL FOLKLIV OCH ETT LEVANDE TORG

Under Kommunstyrelsens sammanträde idag kommer vi socialdemokrater att avslå markanvisningsavtalet mellan Östersunds kommun och Diös angående Gustav III torg, allmänt kallat busstorget.

– Det här är inte alls det vi socialdemokrater såg framför oss när kommunen gjorde första avtalet med Diös, säger AnnSofie Andersson, oppositionsråd. Busstorget skulle bli en mer öppen och tillgänglig mötesplats för folkliv och knyta ihop stadskärnan upp mot Mittuniversitetet och Campus, inte ett slags inhägnat område mitt i centrum.

Socialdemokraternas vision, en öppen inbjudande mötesplats för alla i kommunen!

I avtalet är det nu hotell, kontor och bostäder som ska täcka hela torget, med en möjlighet att byta ut kontorsytan mot konsertyta.

– Ett avtal som säljer ut den mest attraktiva tomtytan i hela centrum till ett lågt pris och där kommunen får ta hela kostnaden för marksaneringen kan vi aldrig gå med på, fortsätter AnnSofie Andersson. Bosses dåliga deal när det gäller ekonomin och att kommuninvånarna inte längre ska få ha tillgång till ett av kommunens mest besökta och äldsta torg är anmärkningsvärt.

För oss socialdemokrater i Kommunstyrelsen handlar det om att ta ansvar för kommunens utveckling på ett sätt som gynnar kommuninvånarnas intressen. Här är idag en yta som med fördel kan användas på ett annat sätt än idag. Men om den säljs billigt till privata intressen och det hägnas in av 8-våningshus, ja då kan vi inte se att det har gynnat kommuninvånarna överhuvudtaget.

Därför yrkar socialdemokraterna avslag på detta markanvisningsavtal.

facebook Twitter Email