Nomineringar till ordförandeposter och kommunalråd klara!

På medlemsmötet den 14 november beslutades vilka kandidater som ska representera partiet och nomineras till sju olika ordförandeposter i kommunen. Beslut fattas i kommunfullmäktige i december.

Barn – och Utbildningsnämnden Rosi Hoffer, Vård och omsorgsnämnden Margareta Winberg, Social- och arbetsmarknadsnämnden Björn Sandal, Jämtlands gymnasieförbund Jean-Luc Kabisa, Jämtlands räddningstjänstförbund Eric Jibor, Valnämnd Stefan Fax och Överförmyndarnämnden Sara Bengtlars.

Tillsammans med nyligen tillträdde Niklas Daoson nominerades under mötet också Rosi Hoffer till socialdemokraternas andra kommunalråd med tillträde 1 januari 2023.

facebook Twitter Email