SOCIALDEMOKRATERNAS TRYGGHETSPAKET FÖR ÖSTERSUND

Nedanstående fyra satsningar utgör det Trygghetspaket som vi har infört och kommer att införa i Östersund. Det innebär ökad trygghet för alla som rör sig i de centrala delarna av Östersund och i bostadsområdena runtom.

VI TÄNDER GATUBELYSNINGEN

Gatubelysningen i Östersund ska vara tänd när det behövs även under sommaren. Tryggheten ökar, särskilt vid övergångsställen samt gång- och cykelstråk.

SLUT PÅ STÖKET PÅ BUSSTORGET

Människor ska kunna vänta på bussen utan att känna sig otrygga. En allmän uppfräschning av vänthallen och miljön runtom krävs. Det är skräpigt, trasigt, otrevligt, otryggt! Åtgärderna ska omfatta tre till fem år med tanke på att nytt torg med nya funktioner och byggnader kommer att skapas samt att resecentrum kan flyttas till järnvägsstationen.

KAMEROR SKA SÄTTAS UPP

Den nya Kamerabevakningslagen som S-regeringen föreslog i våras och som började gälla den 1/8 medger att övervakningskameror kan användas i större utsträckning och kamerorna ska sitta på platser i Östersund där polisen och kommunen anser att det är behov, exempelvis busstorget.

facebook Twitter Email