Vårens medlemsmöten

Våra möten håller vi på Skidstadions mediacenter en gång per månad kl 18.30-21.00. Som medlem har du rätt att ta del av och påverka de beslut som tas i kommunen. På dessa möten diskuterar vi olika aktuella frågor och har också intressanta gästföreläsare.

Du som funderar på att bli medlem är också välkommen!

Fika finns till självkostnadspris!

Möten våren 2019

28/1 Presentation av valanalys

25/2 Budgetarbete

25/3 Årsmöte

15/4 Valupptakt

26/5 Valvaka

 

facebook Twitter Email