Vårens medlemsmöten

Våra möten håller vi på OSD en gång per månad kl 18.30-21.00. Som medlem har du rätt att ta del av och påverka de beslut som tas i kommunen. På dessa möten diskuterar vi olika aktuella frågor och har också intressanta gästföreläsare.

Du som funderar på att bli medlem är också välkommen!

Vi bjuder på fika!

Möten 2018

19 februari – Val av nominering till Kommunfullmäktige

19 mars – Årsmöte

23 april

7 maj

11 juni

facebook Twitter Email