Vi måste ta tillbaka kontrollen över skolan från lobbyisterna!

I en debattartikel påstår Liberalerna att vi socialdemokrater vill ta bort föräldrars möjlighet att välja skola, med osanningar direkt tagna från vinstlobbyisternas broschyrer.

Vi socialdemokrater vill se ett skolval för alla och vi vill se både kommunala skolor och friskolor. Vi vill däremot göra upp med marknadsskolan som driver vinstjakt, betygsinflation och stök. Det räcker nu, lobbyisterna och riskkapitalisterna har gjort sitt med svensk skola och vi vill ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan från marknaden. Idag är det till och med så att det är de vinstdrivande skolkoncernerna vars syfte är vinst och expansion som är det största hotet mot små skolor på landet. Friskoleetableringar ställer samhällets intressen helt åt sidan och slår sönder hela skolstrukturer. Runt om i Sverige finns flera exempel på hur landsbygdsskolor och kommunala skolor behöver lägga ned för att göra plats för de stora skolkoncernerna.

I dagens marknadsskola används barn som verktyg för att göra vinst. Dina och mina skattepengar som var tänkt att gå till fler skolböcker, lärare och mer ordning och reda i klassrummen hamnar i fickorna på giriga riskkapitalister.

För oss är det enkelt. Pengar avsedda för skolan ska gå till skolan. Skolpengen ska inte överkompensera vinstdrivande skolkoncerner. Elever ska kunna välja skola, men skolor ska inte kunna välja elever.

Därför vill vi socialdemokrater att vinstjakten stoppas, skolvalet blir tillgängligt för alla och att skolpengen görs om i grunden för att ta större hänsyn till skolornas fasta kostnader. Det innebär att de idéburna friskolor ges goda och långsiktiga förutsättningar att driva skolor, till exempel i glesbygd, samtidigt som vinstjakten upphör.

Just nu kraftsamlar riskkapitalisterna och lobbyisterna för att våra förslag inte ska bli verklighet. Det skulle ju innebära att vinstfesten är över. Därför anlitar de dyra PR-konsulter, ofta betalda med dina och mina skattepengar, för att sprida osanningar om våra förslag – allt för att fortsätta kunna sko sig på våra barns skolpeng.

Att Liberalerna väljer att springa vinstlobbyisternas ärenden borde få alla att tänka en extra gång på vems sida de står. Skolan är till för barnen och inte affärsverksamhet – det kommer vi socialdemokrater att fortsätta kämpa för.

Skolministern Lina Axelsson Kihlblom och Rosi Hoffer skriver i LTZ 3 augusti (Se digital hälsning!)

.https://www.ltz.se/2022-08-03/s-vi-maste-ta-tillbaka-kontrollen-over-skolan-fran-lobbyisterna?fbclid=IwAR3t3fAp7aINlw4sKch_s3vrIS6dgB8bWQJwoxX045zlskhya0GvVZnHn84

facebook Twitter Email