Vi vill tacka Yran, nu börjar valrörelsen på riktigt!

Vi vill tacka Yran, inte enbart för all musik och kultur utan också för att man välkomnat oss partier till området för att öppet kunna möta människor kring just samtal om demokrati och viktiga politiska frågor.

Vi höll seminarier varje dag med olika aktuella teman. Hur skolan måste stärkas med fler vuxna; elevvärdar, kuratorer och socialpedagoger för att lärarna ska få vara lärare och för att studiero och kunskap ska växa. Vi diskuterade hur Östersund kan utvecklas genom fler detaljplaner för bostäder, hur akut kompetensförsörjningen är i både det offentliga som hos företagen. Hur infrastrukturen måste förbättras med bra tågtrafik, Inlandsbana, och underhållna vägar. Vi pratade även om behovet av mer inkludering för medborgarna inom LSS och att vi ska ta fram ökade resurser till äldreomsorgen. Vi samtalade dessutom om kulturens plats i samhället, bättre förutsättningar för kulturskolan och en rask dialog om kulturhus.

Vår egen sossescen besöktes också av flera härliga musiker!

Nu har startskottet gått för vår valrörelse runt om i Östersunds kommun. Välkommen in till vår valcentral, måndag 8 augusti börjar vi igen!

facebook Twitter Email