Anders Edvinsson väljer att kandidera för kommunen!

Anders kliver av som kandidat för regionen. Listorna till region och riksdag fastställs den 27 januari på valkonferensen och man har nu nya förslag från partidisktriktets valberedning. Östersunds Socialdemokrater har ännu ej fastställt sina listor till kommunfullmäktige vilket görs på medlemsmötet den 19 februari. Anders är nominerad till den listan av medlemmar sedan tidigare så…

Läs mer

Vårens medlemsmöten

Våra möten håller vi på OSD en gång per månad kl 18.30-21.00. Som medlem har du rätt att ta del av och påverka de beslut som tas i kommunen. På dessa möten diskuterar vi olika aktuella frågor och har också intressanta gästföreläsare. Du som funderar på att bli medlem är också välkommen! Vi bjuder på…

Läs mer
facebook Twitter Email