Engagera dig

Niklas Daoson, oppositionsråd

Katarina Nyberg Finn, ordförande Socialdemokraterna i Östersund

TRYGG ÄLDREOMSORG UTAN MINUTJAKT

Allt för länge har äldreomsorgen dragits med besparingar. Vi vill i stället tillföra mer pengar och personal. Anställda i omsorgen och hemtjänsten har gjort heroiska insatser under pandemin. Det räcker dock inte med att uttrycka vår tacksamhet. Vi måste rejält uppvärdera deras arbetsvillkor! Vi vill avskaffa den ovärdiga minutjakten och höja kontinuiteten så att personal och brukare kan bygga förtroendefulla och långsiktiga relationer. Östersunds äldre ska mötas av personal som har tid för dem.

 

Kalle Olsson, riksdagsledamot från Östersund

EN SKOLA FÖR ALLA BARN – FRI FRÅN VINSTJAKT

Den växande skolsegregation är ett hot mot sammanhållningen i samhället. Medan den politiska högern fortsätter att försvara systemet med privatskolor som gör miljonvinster, vill vi socialdemokrater sätta barnen och lärarna i fokus. Pengar avsedda för våra barns utbildning ska gå till just det – inte slussas vidare till anonyma brevlådeföretag utomlands!

 

Här kan du registrera dig som medlem i Socialdemokraterna samt läsa mer om vad du kan göra som medlem.

Bli medlem!

Välkommen som medlem i Socialdemokraterna!

Först och främst: Välkommen till Socialdemokraterna. Det du inte kan, hjälps vi åt att lära oss. Vi gör saker tillsammans.

Som ny medlem är du välkommen till en av våra introduktionsutbildningar. Här du får veta mer om Socialdemokraterna som politisk organisation och om våra värderingar.

Har du frågor om hur det fungerar?

Då ska du kontakta vår ombudsman Anton Waara på 070-190 34 56

Hur fungerar medlemskapet?

Med hjälp av den adress du anger när du registrerar dig som medlem hos oss hittar vi en socialdemokratisk förening nära dig. Det finns också flera S-föreningar som är geografiskt obundna. De arbetar ibland kring ett tema eller intresse. Det går bra att vara medlem i flera föreningar. Vill du bli medlem i en ny förening hör du av dig! Medlemskapet ger dig rätt att delta på utbildningar, rösta på möten och kandidera i olika val.

Socialdemokratiska föreningar

Den socialdemokratiska föreningen, eller s-föreningen, utgör grunden för hela det socialdemokratiska partiet. Här hålls möten, studier och nomineras kandidater till olika val.  I s-föreningen genomförs också majoriteten av alla aktiviteter. Det kan handla om dörrknackning, torgmöten eller flygbladsutdelning. Men det kan också vara studiecirklar tillsammans med arbetarerörelsens bildningsförbund (ABF) eller öppna möten om hur vi kan lösa ett problem tillsammans i vårt område. S-föreningen planerar och genomför verksamheten på egen hand. Det är medlemmarna i S-föreningen du kommer att träffa oftast och ha mest kontakt med.

 

facebook Twitter Email