Frågor om medlemskapet

 

Välkommen som medlem i Socialdemokraterna!

Alla behöver inte vara politiker, men alla kan påverka politiken. Det du inte kan hjälps vi åt att lära oss. Vi gör saker tillsammans.

Som ny medlem är du välkommen till en av våra introduktionsutbildningar. På introduktionsutbildningen får du veta mer om Socialdemokraterna som politisk organisation och om våra värderingar.

Hur fungerar medlemskapet?

Med hjälp av den adress som du anger när du registrerar dig som medlem hos oss hittar vi en socialdemokratisk förening nära dig. Det finns också flera S-föreningar som är geografiskt obundna. De arbetar ibland kring ett tema eller intresse.

Det går bra att vara medlem i flera föreningar. Medlemskapet ger dig rätt att delta på utbildningar, rösta på möten och kandidera i olika val. Vill du bli medlem i en ny förening är du välkommen att kontakta vårt kansli.

Här kan du se vilka S-föreningar som finns i Östersund just nu.

Socialdemokratiska föreningar

Den socialdemokratiska föreningen, eller s-föreningen, utgör grunden för hela det socialdemokratiska partiet. Här hålls möten, studier och nomineras kandidater till olika val.  I s-föreningen genomförs också majoriteten av alla aktiviteter. Det kan handla om dörrknackning, torgmöten eller flygbladsutdelning. Det kan också vara studiecirklar tillsammans med arbetarrörelsens bildningsförbund (ABF) eller öppna möten om hur vi kan lösa ett problem tillsammans i vårt område. S-föreningen planerar och genomför verksamheten på egen hand. Det är medlemmarna i S-föreningen som du kommer att träffa oftast och ha mest kontakt med.

Har du fler frågor om hur det fungerar?

Då är du varmt välkommen att kontakta vårt kansli. Kontaktuppgifter till våra medarbetare finns under rubriken ”kontakt”.

facebook Twitter Email