Medlemsmöten

Våra möten håller vi  Parkskolan en gång per månad kl 18.30-21.00. Som medlem har du rätt att ta del av och påverka de beslut som tas i kommunen. På dessa möten diskuterar vi olika aktuella frågor och har också intressanta gästföreläsare.

Du som funderar på att bli medlem är också välkommen!

Fika finns till självkostnadspris!

Möten  2019

18/11  18,30-21,00  Parkskolan, Kommunens vattenchef berättar om läget i kommunen. Vårt förslag till budget 2020 presenteras.

16/12  18,30-21,00  Återkommer om plats

 

 

 

facebook Twitter Email