Företrädare

Telefon : 063-77 80 49
E-post   : [email protected]

Kontakt

Nedan finner du alla företrädare och representanter för Socialdemokraterna i Östersunds kommun. Dels vilka som sitter i styrelsen för vår arbetarekommun men också vilka som är represetanter i våra nämnder, region och riksdag.

Adress

Socialdemokraterna i Östersund
Krondikesvägen 93d
831 46 Östersund

facebook Twitter Email