Företrädare bolag och förbund

På denna sida presenteras politiska företrädare för Socialdemokraterna i bolag och förbund på regional och kommunal nivå.

Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen har flera bolag som de är ägare eller delägare i. I bolagens styrelser sitter förtroendevalda från kommunen och regionen.

Ett kommunalförbund är en samverkan mellan kommun och region, i vilken inflytandet i den lokala och regionala verksamheten på det särskilda området överlåts till förbundet att besluta om. I Östersunds kommun/Region Jämtland Härjedalen finns två förbund, Jämtlands räddningstjänstförbund samt Jämtlands gymnasieförbund.

Katarina Nyberg Finn
Katarina Nyberg Finn

Vice ordförande Biogas i Jämtland-Härjedalen AB

katarina(a)nybergfinn.se

072-2025363

Robert Uitto
Robert Uitto

Ordförande Östersundshem AB

robert.uitto(at)regionjh.se

070-962 73 64

Anders Sundin
Anders Sundin

Ordförande Jämtkraft AB

anders.sundin(a)ostersund.se

072-2012452

facebook Twitter Email