Kommunstyrelsens ordförande


Niklas Daoson
är Kommunstyrelsens ordförande sedan november 2022 och socialdemokratiskt kommunalråd i Östersunds kommun. Han är även ordförande i Finans- och fastighetsutskottet och i Östersunds Rådhus AB.

Som kommunstyrelsens ordförande har han ett övergripande ansvar för den kommunala verksamheten samt har, genom sina övriga uppdrag, följande ansvarsområden:

  • Kommunekonomi, budget och finansfrågor.
  • Fastighetsfrågor och lokalförsörjning.
  • Kommunala bolag och ägarstyrning.
  • Krisberedskap, säkerhet och civilförsvarsfrågor.
  • IT och digitalisering.
  • Internationella frågor och kontakter.
  • Representation.
  • Övriga frågor som omfattas av Finans- och fastighetsutskottets ansvarsområde.

För frågor och vidare kontakt, se kontaktuppgifter nedan.

Niklas Daoson
Niklas Daoson

Kommunalråd

niklas.daoson(a)ostersund.se

070-236 38 70

facebook Twitter Email