Nämndrepresentanter

Kommunens nämnder består av förtroende­valda. De har samma politiska sammansättning som kommunfullmäktige och kommun­styrelsen.

I Östersunds kommun finns nämnder för områdena barn och utbildning, kultur och fritid, miljö och samhälle, sociala frågor och arbetsmarknad, tekniska frågor, vård och omsorg, arvode, val, överförmyndare, drift och service samt upphandling.

Margareta Winberg
Margareta Winberg

Ordförande Vård- & omsorgsnämnden

margareta.winberg(at)ostersund.se

070-5100747

Rosi Hoffer
Rosi Hoffer

Ordförande Barn- & utbilningsnämnden

Ledamot i kommunstyrelsen

rosi.hoffer(at)ostersund.se

Björn Sandal
Björn Sandal

Ordförande Social- & arbetsmarknadsnämnden

bjorn.sandal(at)ostersund.se

073-460 74 01

facebook Twitter Email