Regionråd

Regionråd är heltidsarvoderade förtroendevalda i Region Jämtland Härjedalen.

Katarina Nyberg Finn
Katarina Nyberg Finn

Ordförande Hälso- & sjukvårdsnämnden

katarina(at)nybergfinn.se

072-2025363

Jenny Sellsve
Jenny Sellsve

Ordförande Kollektivtrafiknämnden

jenny(at)sellsve.com

facebook Twitter Email