För medlemmarna

Våra möten håller vi på Skidstadions mediacenter eller Parkskolan en gång per månad kl 18.30-21.00. Som medlem har du rätt att ta del av och påverka de beslut som tas i kommunen. På dessa möten diskuterar vi olika aktuella frågor och har också intressanta gästföreläsare.

Du som funderar på att bli medlem är också välkommen!

Fika finns till självkostnadspris!

Möten  2019

19/8  Detta möte är inställt
16/9  Plats: Valhalls föreningslokal
21/10
18/11
16/12

 

Vägbeskrivning Mediacenter & parkering

 

facebook Twitter Email