SOCIALDEMOKRATERNAS TRYGGHETSPAKET FÖR ÖSTERSUND

Nedanstående fyra satsningar utgör det Trygghetspaket som vi har infört och kommer att införa i Östersund. Det innebär ökad trygghet för alla som rör sig i de centrala delarna av Östersund och i bostadsområdena runtom. VI TÄNDER GATUBELYSNINGEN Gatubelysningen i Östersund ska vara tänd när det behövs även under sommaren. Tryggheten ökar, särskilt vid övergångsställen…

Läs mer

MYCKET BRA HÄNDER I LIT!

Många barnfamiljer flyttar till Litsbygden. Vi vill fortsätta utveckla Lit med fler jobb och bostäder, bra skola och förskola, trygg vård och omsorg, bra kommunikationer och fler unga som trivs. Det här har vi gjort under 2015-2018. FLER JOBB, MINDRE PENDLING O NYBYGGE • En gruppbostad med ca 6-8 nya jobb öppnas inom kort. Distansarbetsplats för kommunens personal ska öppnas,…

Läs mer
facebook Twitter Email