Val 2018

Den 9:e september är det val. Du är med och bestämmer vem som ska styra Sverige de kommande fyra åren.

Handeln och besöksnäringen är viktig för Östersund. Vi ska fortsätta utveckla centrum till att bli ”Årets stads-kärna” 2019. Mycket kan och ska göras för att alla ska trivas och att Östersund blir ett attraktivt besöksmål året runt.

Alla ska känna sig välkomna på stan. 

Gustav III:s torg ska vara en trygg plats för alla.

Stadskärnan med många caféer, restauranger och butiker ska utvecklas.

Övervakningskameror ska sättas upp på utsatta platser.

 

Östersunds kommun växer så det knakar – vi är snart 63 000 invånare! Företagen, jobben och bostäderna blir fler. Vi arbetar för att denna fantastiska utveckling ska fortsätta för alla invånare och att kommunen är attraktiv för nya företag och arbetsgivare eftersom vägen till bättre välfärd alltid går genom fler i arbete.

Etableringen av nyanlända ska snabbas på genom samverkan med företag, Arbetsförmedlingen och andra organisationer.

• Vi ska fortsätta att bygga bort bostadsbristen på ett ansvarsfullt sätt.

Näringslivet ska utvecklas genom samordning av bland annat tillståndsansökningar.

I Östersund ska alla barn och elever oavsett bakgrund eller vilket bostadsområde man bor i, ges samma möjligheter att nå sin fulla potential. Mest resurser ska läggas på de skolor som har de största utmaningarna. Vi vill införa tvålärarsystem, vilket är tryggt, effektivt och ökar kunskaperna hos eleverna.

• Förskolepersonal ska erbjudas fria arbetskläder.

Nya förskolor ska byggas för att ge plats åt alla och minska grupperna.

Miljardsatsningen på moderna och ändamålsenliga skolor ska fortsätta.

Skolgårdarna ska förnyas så att fler elever vill vara ute och röra på sig.

Vi ska satsa mer på grundskolan varje nytt år, hela mandatperioden!

 

Du kan hjälpa oss att vinna valet den 9:e september.

Här hittar du namnen på våra kandidater.

Här hittar du kortversion av valprogrammet

Här hittar du valprogrammet i sin helhet.

 

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

facebook Twitter Email