Stark kommunal skola

Barnen – med rätt att växa, vilja och bara vara barn
Varje barn har rätt att under trygga förhållanden växa och utvecklas efter sina egna förutsättningar och önskemål, oberoende av sin bakgrund och familjens ekonomi. En politik för fler jobb är central för att bekämpa barnfattigdom och skapa bättre uppväxtvillkor. Östersund ska ha en kunskapsskola med höga resultat. Vi vill skapa en likvärdig skola utan klyftor där varje barn får stöd och stimulans för att uppnå bästa möjliga kunskaps- och studieresultat. Vi vill inte ha en marknadsskola där barnens skolpeng går till skolbolagens vinstutdelning. Rättvisa är att få lyckas i skolan.

För att nå målet om att skolan i Östersund ska bli en av Sveriges bästa, behöver det fokuseras på bland annat:

  1.  Lärarnas löner, arbetsmiljö, kompetensförsörjning och behörighet.
  2.  Elevers studiero och trygghet inklusive ungas växande psykiska ohälsa.
  3.  Fler kloka vuxna i skolan som till exempel elevvärdar, huspoolare i förskolan, socialpedagoger och två-lärarsystem i vissa ämnen.
  4.  En meningsfull fritid för alla unga med tillgängliga fritidsgårdar, klubbar och fritids. Våra unga behöver en sammanhängande skoldag med fysiska aktiviteter, gemenskap och stöd i skolarbetet.
facebook Twitter Email