Bättre skola

Barnen – med rätt att växa, vilja och bara vara barn. Varje barn har rätt att under trygga förhållanden växa och utvecklas efter sina egna förutsättningar och önskemål, oberoende av sin bakgrund och familjens ekonomi. En politik för fler jobb är central för att bekämpa barnfattigdom och skapa bättre uppväxtvillkor. Östersund ska ha en kunskapsskola med höga resultat. Vi vill skapa en likvärdig skola utan klyftor där varje barn får stöd och stimulans för att uppnå bästa möjliga kunskaps- och studieresultat.

 

Vår skolpolitik

facebook Twitter Email