Jobben och näringslivet

Jobben och näringslivet – för utveckling och framtidstro. Jobben är Socialdemokraternas viktigaste fråga. När människor går till jobbet, tar ansvar och känner sig trygga blir de också fria att skapa sitt liv som de vill ha det. Östersunds kommun har idag drygt 62 000 invånare och vi vill att Östersund och regionens utveckling befolkning ska fortsätta att växa. Vi vill stödja och främja samarbetet mellan Mittuniversitetet och näringslivet, det kan leda till nya och växande företag. Östersund är en stark handelsstad med stor besöksnäring. Östersunds city ska vara attraktivt och tillgängligt, rent och snyggt – en riktig shoppingstad.

Vår politik

facebook Twitter Email