Vårt Östersund kan bättre

Socialdemokraterna tror på en ljus framtid för hela Östersund. Tillsammans skapar vi en stark, jämlik och hållbar utveckling.

De nya gröna jobben ska hit. Jobben är Socialdemokraternas viktigaste fråga. När människor går till jobbet, tar ansvar och känner sig trygga blir de också fria att skapa sitt liv som de vill ha det. Östersunds kommun har idag drygt 64 000 invånare och vi vill att Östersund och regionens befolkning ska fortsätta att växa. Vi vill stödja och främja samarbetet mellan Mittuniversitetet och näringslivet, det kan leda till nya och växande företag. Östersund är en stark handelsstad med stor besöksnäring.

Det behövs nu ett tydligt ledarskap för förändring. Vi ska ha ordningen och reda i ekonomin, historiskt ökad låneskuld är inte ansvarsfullt i en lågkonjunktur. Vi vill se ett Östersund som växer men just nu minskar befolkningen för första gången på länge. Det går inte att sitta på händerna. Jobbet måste börja nu!

Vi kommer att prioritera:

  • Byggande av bostäder och rejält underhåll, kvalité i välfärden, bra infrastruktur och samhällsplanering
  • Vi behöver bli fler och satsa på kompetensutveckling för personal inom kommunen och för näringslivets försörjning
  • Ett ökat miljötänk där det är lätt att göra rätt vid exempelvis återvinning. Solpaneler på alla kommunala byggnader och effektfulla insatser för ren luft
facebook Twitter Email