Klimat och miljö

Vi ska fortsätta arbeta kraftfullt för att nå målen i Agenda 2030 och vi måste skynda oss för det är bråttom. Ett effektivt arbete behövs och Östersunds kommun ska vara ett föredöme när det gäller att klara klimatuppdraget och fossilbränslefritt 2030. Att arbeta utifrån Agenda 2030 innebär att varje aktivitet eller insats vi driver ska analyseras, i den mån det är möjligt, utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Omställningen till en mer hållbar, mer resurssnål kommun måste också genomsyra allt vi gör. Från hur vi bygger, återvinner avfall till hur vi ställer krav vid upphandling av varor och tjänster – vi måste vända klimatkrisen och vi måste börja lokalt. För klimatomställningen är en långsiktig överlevnadsfråga. Som kommunmedborgare ska det vara enkelt att göra klimatsmarta val.

År 2030 ska Östersunds kommun vara fossilbränslefritt. Ett Östersund som växer behöver tillgängliga och hållbara infrastrukturlösningar. Vi vill stimulera till mer kollektivt resande och söka nya lösningar i hela kommunen; till exempel möjligheten att resa kollektivt på landsbygderna. Det är viktigt att fortsätta med elbussprojektet och ställa om till andra fossilfria bränslen. För att möjliggöra detta måste vi se möjligheterna i utökad användning av solceller och vätgas i kommunen. Att värna ren luft är en högt prioriterad fråga för hösten 2022.

Östersunds kommun ska också erbjuda en giftfri förskola och en hög andel ekologisk och närproducerad mat i kommunens olika omsorger. Att vara en mer miljömedveten kommun som också ligger i framkant gällande hållbar utveckling kommer att öka våra invånares livskvalitet och bidra till mer jämlika livsvillkor.

– Förbättra tillgängligheten i kollektivtrafiken.

– Skapa förutsättningar för medborgarnära återvinning. Det ska vara lätt att göra rätt.

– Intensifiera arbetet med Agenda 2030 och ställ hårdare hållbarhetskrav vid offentlig upphandling.

– Installera solpaneler på alla kommunala byggnader.

 

facebook Twitter Email