Klimat, miljö, kommunikationer

I dag presenterades att den socialdemokratiskt ledda regeringen i vårändringsbudgeten föreslår att Klimatklivet stärks med ytterligare 500 miljoner kronor under 2017 för att öka takten i omställningen till ett fossilfritt Sverige. Klimatklivet ska stärka lokalt och regionalt arbete genom stöd till klimatinvesteringar, exempelvis i en stad, kommun, på ett företag, i en skola eller i ett län.

Vårändringsbudgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

facebook Twitter Email