Kultur och Fritid

En meningsfull fritid!
Visst är det viktigt att vi alla har möjlighet till en fritid som är meningsfull. Det är också en fråga vi vill lyfta inför valet 2022.

Kultur
Inom detta området kultur finns det mycket att göra för att utveckla möjligheten att delta men också att kunna få skapa. Kulturen skapar arbetstillfällen, ökar Östersunds attraktionskraft och den förbättrar även vårt välmående. Kulturen ska vara fri och yttrandefriheten är mycket viktig.

Under åren i opposition har vi lyckats driva igenom en del frågor men det är inte mycket som hänt de här fyra åren. Vi har därför sammanställt ett dokument som visar på vad vi Socialdemokrater vill och tycker är viktigt. Kulturpolitiskt program 2022-2025

Idrott
Idrott för alla livet ut och på lika villkor med samma möjligheter. Barn och unga är i fokus och kommer först. Självklart är det också viktigt att det finns möjligheter att idrotta för vuxna. Vi Socialdemokrater ser möjligheter med en Fritidsbank, gratis busskort, fritidsgårdar som har möjligheter att genomföra aktiviteter och föreningslivet ska också få det stöd som behövs.

Det är viktigt att stötta arrangemang och evenemang.

Vi måste skapa förutsättningar för vårt föreningsliv att fortsätta med det fantastiska arbete som görs inom olika idrotter. Det handlar om lokaler, stöd i olika former både ekonomiska och kunskapsmässiga.

 

facebook Twitter Email