Kultur och fritid

Kultur – uppleva, skapa och beröra. Ett rikt och varierat kulturutbud ökar Östersunds attraktionskraft för boende, besökande och näringsliv. Samhället ska stödja kulturlivet. Biblioteken, kulturskolan, kulturföreningarna och alla kommersiella aktörer ger människor nya vägar till kunskap, upplevelser och uttryckssätt.

facebook Twitter Email