Landsbygder ska leva

Hela Östersund ska utvecklas!
Socialdemokraterna vill att alla delar av Östersund ska vara attraktiva och utvecklas. Under tiden i opposition har vår politik påverkat förutsättningarna för landsbygdernas utveckling både nationellt, regionalt och lokalt.

  • Det är en stärkt statlig närvaro i regionen, inga nya myndigheter har etablerats i Stockholm
  • Nytt reseavdrag, den största förändringen av avdraget på decennier, där vi i praktiken går från 18,5 kr/mil till 25 kr/mil
  • Servicekontor
  • Nya bankomater efter lag om bättre täckning för kontanthantering
  • Ökat stöd till kommersiell service så som mer medel till lanthandlar vilket räddat flera affärer. Omställningsmedel för mackar
  • En kvarts miljard mer till länet tack vare en ändring i kostnadsutjämningen 2019, varav 200 miljarder till region Jämtland Härjedalen.
  • Införandet av ”Byapeng” för platsutveckling och ökad demokrati runt om i Östersunds kommun under 2022. Detta är en motion från Socialdemokraterna.
facebook Twitter Email