Vård och Omsorg

EN VÄRDIG OMSORG AV VÅRA ÄLDRE

Vi ska avskaffa den ovärdiga minutjakten och höja kontinuiteten så att personal och brukare kan bygga förtroendefulla och trygga relationer.

Östersunds äldre ska mötas av personal som har tid för dem. Personal i omsorg och hemtjänst har gjort heroiska insatser under coronapandemin. Men det räcker inte med att uttrycka vår tacksamhet – vi måste radikalt förändra deras arbetsvillkor!

Vi kommer att prioritera

  • Tillgängliga, trygga och rena bostäder för äldre
  • Minutjakten ska avskaffas
  • Fler anställda och ökad kompetensförsörjning för personalen

Äldre – med rätt till trygg, värdig och meningsfull tid. Äldre ska ges möjlighet att själva bestämma över sina liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller att få den hjälp de behöver av hemtjänsten. Tillgängliga och attraktiva mötesplatser, gemensamma måltider av bra kvalitet tillsammans med andra människor ger social gemenskap som berikar tillvaron. Det behövs också mer kultur på äldreboenden runt om i kommunen.

facebook Twitter Email