Vård och Omsorg

Till alla – För alla

Äldre – med rätt till trygg, värdig och meningsfull tid. Äldre ska ges möjlighet att själva bestämma över sina liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller att få den hjälp de behöver av hemtjänsten. Tillgängliga och attraktiva mötesplatser, gemensamma måltider av bra kvalitet tillsammans med andra människor ger social gemenskap som berikar tillvaron. Hög tillgänglighet av bostäder som ligger centralt gör att det är lätt att ta sig till och från olika aktiviteter.

facebook Twitter Email